Bestyrelse

 

 

Præsident: Gerd Huelin Johansen

Vicepræsident: Kirsten Fabricius Ramsing

Sekretær: Begitte Barnekov Heupel

Kasserer: Anne Rossing Mors

Klubmester: Annelise Thomsen

KPD: Birthe Bisgaard Kjeldsen

KAPD: Inger-Lise Povlsen

Extension:   Kirsten Ramsing, Birthe Bisgaard Kjeldsen

Webmaster: Gerd Huelin Johansen

Bestyrelsessuppleanter: Maria Luz Thomsen og Janni Madsen

Revisor: Anne Rossing Mors

Revisorsuppleant: Inger-Lise Povlsen

Repræsentanter til L&R:

Gerd Huelin Johansen og Kirsten Fabricius Ramsing

Suppleant for Gerd Huelin Johansen: Begitte Barnekov Heupel

Suppleant for Kirsten Fabricius Ramsing: Birthe Bisgaard Kjeldsen