Bestyrelse

 

Præsident: Else G. Thomsen

Vicepræsident: Janni Madsen

Kasserer: Anne Rossing Mors

Klubmester: Inger-Lise Povlsen

KPD: Birthe Bisgaard Kjeldsen

KAPD: Lise Goldkette Sørensen

Extension:   Janni Madsen, Karen Marie Jakobsen, Kirsten Fabricius Ramsing

Webmaster: Gerd Huelin Johansen

Bestyrelsessuppleanter: Anne Juul Dalgaard, Lis Kofod

Revisor: Marianne Fisker

Revisorsuppleant: Inger-Lise Povlsen

Repræsentanter til L&R:

Else G. Thomsen og Janni Madsen

Suppleant for Else G. Thomsen: Gerd Huelin Johansen

Suppleant Janni Madsen: Birthe Bisgaard Kjeldsen